Niniejszy dokument określa zasady prywatności na stronie internetowej www.shop.kokkedal.pl Zapewniamy że sposób działania sklepu www.shop.kokkedal.pl oraz przechowywanie i przetwarzanie danych naszych klientów są zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) , w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy oraz ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dodatkowo Kokkedal Bicycles stosuje odpowiednie środki techniczne o charakterze programistycznym, organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Niniejsza polityka prywatności ma na celu przybliżenie Państwu sposobu w jaki zbierane są dane, jak można nimi zarządzać oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz sklep. ADMINISTRATOR DANYCH: Administratorem Twoich danych osobowych jest: Le Moris Krzysztof Maryks , ulica Topolowa 10A, 86-182 Świekatowo

Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem:

• adres e mail: info@kokkedal.pl
• adres pocztowy: ul. Kosińskiego 25A/22, 61-521 Poznań
• strona internetowa: shop.kokkedal.pl
• telefon: 783-166-768

Twoje dane przetwarzane są przez nas tylko i wyłącznie we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych.

Podstawa przetwarzania danych:

• Umowa o wysłanie darmowych materiałów marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• Umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• Obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością w przypadku zamówień wiążących się z obowiązkiem zapłaty (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
• Zgoda na wysyłanie treści marketingowych wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
• Przetwarzanie danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
• Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Pobierane dane wykorzystywane są jedynie do tych celów, o których Cię poinformowaliśmy. Osobiście decydujesz, jakie dane udostępniasz. PODANIE DANYCH: Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, ale w większości przypadków jest konieczne do zawarcia umowy lub świadczenia usług związanych ze Sklepem. GROMADZONE DANE: Sklep shop.kokkedal.pl może gromadzić dane Użytkowników na różnych etapach korzystania z strony internetowej:

• rejestracja konta Użytkownika,
• zakup produktów,
• kontakt Użytkownika z Administratorem (telefonicznie, mailowo),
• automatycznie podczas wizyty na stronie shop.kokkedal.pl.

shop.kokkedal.pl gromadzi następujące dane, w tym dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, numer telefonu,pseudonim i hasło, informacje dotyczące przeglądarki lub urządzeń używanych do korzystania z Serwisu, przeglądarka internetowa i system operacyjny. Cel gromadzenia danych osobowych?

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na potrzeby realizacji umowy sprzedaży Towarów (np. doręczenia zamówionych Towarów), przetwarzamy dane osobowe podane przy zakupie Towarów, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, numer telefonu, dane dotyczące płatności, a jeżeli zakup dokonany jest za pośrednictwem Konta, dodatkowo ustanowione hasło; zamówienie materiałów marketingowych, złożenie zapytania odnośnie danego produktu czy korzystanie z dodatkowych opcji strony

Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w celach marketingu Towarów i Usług oraz klientów i partnerów shop.kokkedal.pl, w tym remarketingu, w tym celu przetwarzane są dane osobowe podane przy utworzeniu Konta i jego aktualizacji, dane dotyczące aktywności w Sklepie internetowym w tym zamówień, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia zamówień, historia wyszukiwani, kliknięcia w Sklepie internetowym, daty logowania i rejestracji, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją z klientem, newslettera usług własnych Administratora i jego partnerów.

W każdym momencie można wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych w czasie obowiązywania zgody. Z prawa do wycofania zgody można skorzystać wysyłając maila na adres info@kokkedal.pl

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Klientów, przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie oraz niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Koncie, jak również dane dotyczące zamówienia Towaru i innych świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;

Użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez sklep shop.kokkedal.pl za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych oraz na używanie komunikacji telefonicznej dla celów marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Administratora oraz jego partnerów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907, z późn. zm.).

W każdym momencie można wycofać zgodę, przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Z prawa do wycofania zgody można skorzystać wysyłając maila na adres info@kokkedal.pl

Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania może uniemożliwić korzystanie z niektórych usług świadczonych za Stronę shop.kokkedal.pl Skutek niepodania danych: W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

• brak możliwości korzystania z usług Sklepu
• brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie
• brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie

Możliwość cofnięcia zgody:
Zgodę można wycofać w każdej chwili. W tym celu należy wysłać maila na adres info@kokkedal.pl. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia zgody pozostaje zgodne z prawem. Czy muszę podawać swoje dane? Podczas realizacji naszych usług oraz zawarcia umowy zostaną pobrane tylko i wyłącznie te dane, które są niezbędne do wykonania danej usługi lub zrealizowania konkretnej umowy. W przypadku nieotrzymania od Użytkownika niezbędnych danych, bez których nie możemy zrealizować usług, czy też nie możemy wywiązać się z umowy, zlecenie nie zostanie zrealizowane. Punkt ten ma zastosowanie także w przypadku, kiedy ciąży na nas obowiązek prawny do zebrania tych danych, jak na przykład dane do faktury czy rachunku. W innym przypadku Użytkownik nie musi podawać nam swoich danych osobowych. Jakie przysługują Ci uprawnienia? RODO sprawia, że Użytkownik ma następujące uprawnienia wobec Swoich danych oraz ich przetwarzania przez nasz serwis. Mianowicie:

• Przysługuje mu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeśli zgoda ta była podstawą prawną do ich przetwarzania.

• Użytkownik ma prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych. Przysługuje mu również prawo do ich sprostowania, czy też usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

• Użytkownik ma prawo do przeniesienia danych.

• Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

• Użytkownik prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Tego typu dane będziemy przetwarzać tylko i wyłącznie w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony ku temu powód.

Użytkowniku jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza twoje prawa, daj nam czym prędzej znać. Komfort użytkowania serwisu przez naszych użytkowników jest dla nas ważnym aspektem działalności, dlatego staramy się reagować na wszystkie sugestie. W razie wątpliwości jesteśmy do dyspozycji pod info@kokkedal.pl